A gyülekezet közvetlen informálását elősegítő bejegyzések.

Húsvét ünneplése

A járványhelyzet nem javul, ezért a Magyarországi Református Egyház Zsinati Elnökségi Tanácsa 2021. március 26-án olyan határozatot hozott, melynek értelmében továbbra is szünetel minden személyes jelenléttel járó gyülekezeti alkalom és összejövetel.

A Zsinati Elnökség Tanácsának március 26-i határozata:
https://reformatus.hu/egyhazunk/hirek/imadsagos-felelosseggel-tartozunk-egymasert/
A Generális Konvent Elnökségének húsvéti körlevele:
https://filedn.eu/ljd0tMARxt5Yxcoye8rS0iV/husveti_korlevel_GKE_2021.pdf

 


Gyülekezetünk honlapján és a Youtube csatornánkon az ünnepi hét idején a Testvérek a következő online igehirdetéseket érhetik el, hallgathatják, nézhetik meg:

virágvasárnapi igehirdetés – de. 9 órakor

nagycsütörtöki igehirdetés – este 6 órakor

nagypénteki igehirdetés – este 6 órakor

húsvét vasárnapi igehirdetés – de. 9 órakor

húsvét hétfői igehirdetés – de. 9 órakor

 


A saját igehirdetéseken túl a Testvérek figyelmébe ajánljuk a következő református tévés istentiszteleteket:

nagypénteken de. 10 órától a Duna Televízió a Debrecen-Nagytemplomi református gyülekezet istentiszteletét közvetíti,

húsvétvasárnap de. 9 órától a Duna World csatornán pedig úrvacsorás istentiszteletet közvetítenek.

Az úrvacsorás istentiszteletbe úrvacsoravétellel is be lehet kapcsolódni. Ehhez a következő előkészületeket érdemes megtenni:

  • istentisztelethez illő, nyugodt körülmény megteremtése
  • kenyér és bor előkészítése

A közvetített úrvacsorás istentiszteleten a megszokott liturgiát követve és a lelkipásztor útmutatása szerint vesszük magunkhoz a kenyeret és a bort.

Békesség Nektek!

Az Egyházközség elnöksége:
Szabó Sándor Péter lelkipásztor
Fónyad Károly gondnok

Ponkházi János presbiter hazaköltözött

Ponkházi János presbiter testvérünk földi életének 85. esztendejében – miután súlyos betegségét hittel hordozta – március 24-én délelőtt hazatért mennyei Atyánkhoz.

Változás a böjti istentiszteleti rendben

A Zsinati Elnökségi Tanácsa a következő határozatot hozta március 5-én:

“2021. március 8. és 26. között terjedő időszakban minden, személyes jelenléttel járó istentisztelet, gyülekezeti alkalom és összejövetel szünetel.”

A határozat teljes szövegét a reformatus.hu-n lehet olvasni:

https://reformatus.hu/egyhazunk/hirek/a-bajban-is-maradjunk-egyutt/

 

A határozat értelmében a március 7-i istentiszteleteinket még megtartjuk templomainkban, az azt követő istentiszteleteket (márc. 14. és márc. 21.) viszont már nem.

A Zsinat Elnökségi Tanácsa március 26-án fog dönteni arról, hogy a virágvasárnapi, nagyheti és a húsvéti istentiszteleteket miként tarthatjuk meg.

Az egész böjti-húsvéti időszakban péntek reggelente áhítatot, vasárnap délelőttönként pedig igehirdetést teszünk közzé a gyülekezetünk honlapján, ill. a Youtube csatornánkon.

Az egyházközség elnöksége

 

Istentiszteletek rendje a böjti időszakban

Böjt első vasárnapjától (február 21.) kezdve a vasárnapi istentiszteleteink ismét látogathatók lesznek. A szokott rendben a MÁV-telepi istentisztelet reggel 9 órakor kezdődik, az Arany János utcai istentisztelet pedig de. 10 órakor. A 10 órás istentisztelettel egy időben gyermek-istentiszteletet is tartunk.

Kérjük azokat a testvéreket, akik készek eljönni a templomi istentiszteletre, hogy vegyék komolyan és tartsák be a járványügyi előírásokat, különösen is:

  • a belépésnél (és a kilépésnél) használják a kézfertőtlenítőt,
  • az istentisztelet ideje alatt hordjanak maszkot, amely a szájat és az orrot is eltakarja,
  • a kijelölt padsorokba üljenek (minden második padsor) és ott is tartsák meg egymástól a 1,5 m távolságot,
  • kerüljék a testi kontaktust (pl. a kézfogást)

A nyitás egyelőre csak a vasárnap délelőtti istentiszteletekre vonatkozik, más alkalmakat egyelőre még nem tartunk meg.

Vannak olyan testvéreink, akik szívesen részt vennének az istentiszteleten, de még nem készek arra, hogy eljöjjenek. Nekik továbbra is azt ajánljuk, hogy kövessék figyelemmel a gyülekezetünk honlapjára feltett igehirdetéseket és áhítatokat. Ezek folyamatosan elérhetők lesznek a böjt és húsvét ideje alatt is.

A templomaink látogathatóságáról egyházmegyénk esperesének a felhívására az egyházközség presbitériuma egyhangúlag döntött a 2021. február 5-i presbiteri gyűlésen.

Ökumenikus Imahét