Presbitérium

Elnökség:

Szabó S. Péter, lelkipásztor
Fónyad Károly, gondnok

Presbiterek:

Adorján György
Benedek Mihály
Fónyad Károly
Háda Béla
Kerekes Attila
Kerekes Csaba József
Kerekes Zoltán
dr. Kerner Zsolt
Kovács Keve
Kozma János
Nagy Árpád
Nagy Benő
Nagy István
Nemes György
Ponkházi János
Zsoldos István

Pótpresbiterek:

Csonka László

Dr. Kardon Ferenc

Fónyad Ferenc

Pál Tibor

Polgár Attila

Szigethi Ferenc

Veres Károly

Beosztott lelkipásztor:

Lénárd Zsuzsanna

Tisztségviselők:

Presbiteri jegyző: Kovács Keve
Jegyző-helyettes: dr. Kerner Zsolt
Arany János utcai kántor: Illyés Zsuzsa, Szabó Domokos és Harsányi Zita
MÁV-telepi kántor: Kovács Keve
Arany János utcai megbízott: Ponkházi János
MÁV-telepi megbízott: Szigeti Ferenc
Pénztáros: Németh Klára
Hitoktató: Lénárd Zsuzsanna, Szabó S. Péter, Molnár Erzsébet
Egyházközségi tanácsos: Suka József
Egyházfi: Székely Mihályné

Bizottságok

Missziói Bizottság:

Fónyad Eszter
Kerekes Csaba József
dr. Németh Dávid
Suka József

Számvizsgáló Bizottság:

Révész Pálné elnök
Klesitz Istvánné

Műszaki Bizottság:

Kovács Keve
Nagy Benő
Nemes György
Szigethi Ferenc

Leltározó Bizottság:

Németh Klára, elnök
Kozma János
Révész Pálné
Veres Károly

Kulturális és Média Bizottság:

Nagy Árpád, elnök
dr. Kerner Zsolt

Gyermekmunkások:

Fónyad Eszter – hitoktató (helyettesítő)
Gál Anna Krisztina – gyülekezeti munkás
Kovács Réka – gyülekezeti munkás
Lénárd Zsuzsanna – lelkipásztor (vezető)
Molnár Aranka – hitoktató