“De te maradj meg abban, amit tanultál, és amiről megbizonyosodtál, tudván kiktől tanultad, mivel gyermekségedtől ismered a szent írásokat, amelyek bölccsé tehetnek téged az üdvösségre a Krisztus Jézusba vetett hit által.”2Timóteus 3: 14-15
Kedves Testvérek!
Pál apostol soraival köszöntjük Testvéreinket az új tanév kezdetén.
Pál apostol így kezdi mondanivalóját: “de te”. Éles ellentétben a kortársak között tapasztalt üres vallásoskodással, erkölcsi hanyatlással Timóteusnak másmilyennek kell lennie.
Minden keresztyén arra kapott elhívást, hogy különbözzék a világtól: “Ne igazodjatok-e világhoz” (Róma 12,2) Az alkalmazkodás iszonyú erővel hat ránk: az elvilágosodás szelleme minket is el akar téríteni.  De Isten Igéje újra meg újra megszólít bennünket, és arra int, hogy maradjunk meg az elhívásunkban. Mi nem “szélhajtotta nádszál” vagyunk, amely engedelmesen meghajlik, bárhonnan is fúj a szél. Kőszikla vagyunk, meg nem ingó szirt.
Timóteusnak erősen meg kell maradnia mindabban, amit hisz, mert mind az Ószövetségből, mind Pál apostoltól ezt tanulta. Mindkettő érvényes ma is. A bibliai evangélium az Ószövetség és az Újszövetség evangéliuma. Figyeljünk hát Pál apostolnak Timóteushoz intézett biztatására, hiszen amit tanulunk, hiteles.
Szeretettel hívjuk Testvéreinket ősszel induló illetve folytatódó gyülekezeti alkalmainkra, az istentiszteletekre.
(Az alkalmak a lenti linkeken jobbára időrendben követhetők.)

Áldás, békesség!

Szabó Sándor Péter és Lénárd Zsuzsanna

baba-mama klub (szept. 11.)

A baba-mama klub szeptember 11-én szerdán kezdődik. Ezután pedig minden páratlan héten szerdán délelőtt 10 órakor lesz.

énekkar (szept. 14.)

Az énekkar próbái szeptember 14-én, szombaton kezdődnek este 6 órakor. A következő alkalom szeptember 28-án lesz, majd azt követően minden héten szombaton egészen a reformáció ünnepéig (okt. 31.). Az énekkarba várunk új tagokat is! Lehet jönni gyermekekkel is!

teremtésvédelmi gyülekezeti nap (szept. 21.)

Szeptember 21-én szombaton délután 3 órakor lesz a teremtésvédelmi gyülekezeti nap. Ezen az alkalmon dr. Kardon Ferenc presbiter és felesége Eszter tartanak előadást Új anyagok a növénytermesztésben illetve Néhány példa a teremtésvédelem alkalmazására a gyermeknevelésben címmel. Majd különböző ötleteket, lehetőséget veszünk számba, mellyel a teremtett világot védhetjük meg (önmagunktól).

ifjúsági óra (szept. 27.)

Szeptember 27-én pénteken öt órakor ifjúsági óra kezdődik, melyre minden fiatalt szeretettel várunk. Alkalmaink a következő időpontban lesznek: október 11, október 25, november 8, november 22, december 6.

szülői értekezlet a konfirmandusoknak (szept. 29.)

Szeptember 29-én az Arany János utcai istentisztelet után tartunk szülői értekezletet a konfirmandusok szüleinek.

konfirmációs órák (okt. 4.)

Október 4-én kezdődik a konfirmációs oktatás délután négy órakor.

múzeumlátogatás az őrbottyáni testvérekkel (okt. 5.)

Október 5-én az őrbottyáni Juhász Zsófia Szeretetotthon értelmi sérült lakói jönnek látogatóba. A Szépművészeti Múzeumban találkozunk velük, ahol egy nagyon érdekes tárlatvezetése veszünk részt közösen. Majd sétálunk egyet a városligetben. A sérültek számára hatalmas élményt jelent egy ilyen esemény, évekig emlékeznek mindenre és mindenkire! Szeretettel várunk mindenkit, jöjjenek velünk, töltsük együtt ezt a délelőttöt. Részvétel díja, mely egyben támogatás is: 1500 forint.

tanítványi kör (okt. 9.)

A tanítványi kör idei első alkalma október 9-én, szerda este lesz. Idei három témánk: a kommunikáció, a konfliktusok kezelése és a problémák megoldása. Mit mond ezekről a Biblia, mit mond a lélektan és hogyan működik ez a gyakorlatban? Ezekre keressük a választ 3×3 alkalommal Dr. Németh Dávid és Németh Kornélia segítségével.

konfirmandusok és fiatalok közös programjai (okt. 19 és nov. 16.)

A konfirmandusok és az ifjúság közös programjaiősszel: október 19-én délelőtt Mikve-túra a várban, november 16-án délelőtt pedig a Bibliamúzeumban lesz múzeumi foglalkozás.

istentiszteletek (vas. 9 és 10 óra)

Istentiszteleteink a szokott rendben folytatódnak: délelőtt 9 órakor a Máv-telepen, 10 órakor az Arany János utcai templomban. Gyermek-istentiszteleteinket továbbra is az Arany János utcai gyülekezeti termekben tartjuk.

úrvacsora (ált. havonta)

Úrvacsorás istentiszteletek a hónap első vasárnapján lesznek (október 6. és november 3.) valamint advent első vasárnapján (december 1.), és karácsony mindkét napján (december 25. és 26.). Ökumenikus úrvacsora pedig reformáció napján, október 31-én lesz.

bibliaóra (péntek este 6 óra)

A bibliaórákon péntekenként este hat órakor Lukács evangéliumát olvashatjuk. Tanuljuk és gyakoroljuk a bibliaolvasás és a bibliaértelmezés különböző módszereit. Várjuk az újonnan csatlakozókat is!

alagsori felújítás (folyamatos)

Az elkészült felújításokról szeretnénk hírt adni: az Arany János utcai templom alagsorának ablakait cseréltük ki, és hamarosan megvalósul a fűtésrendszer telepítése is. Köszönjük a gyülekezet adományait és az elvégzett munkát!

madárbarát kert az Arany János utcában (folyamatos)

Kertünket szeretnénk madárbarát kertté alakítani. Ezért madárodúkat illetve biztonságos faetetőket várunk barkácsoló testvéreinktől. Ha valaki szívesen vállalkozna erre, szeretettel fogadjuk kétkezi munkáját!