Adatkezelési TÁJÉKOZTATÓ

Egyházközségünkben a személyes adatok kezelését Adatkezelési Szabályrendelet szabályozza, amely a gyülekezet honlapján megtalálható.

Az érintett személy adatait a Budapest-Rákospalota-Újvárosi Református Egyházközség (1152 Budapest, Arany János u. 49. – az adatkezelő képviselője: Szabó Sándor Péter lelkipásztor ill. a mindenkori megválasztott lelkipásztor, másrészt Fónyad Károly gondnok ill. a mindenkori megválasztott gondnok) fogadja be és kezeli. Az adatokat az Egyházközség törvényes nyilvántartási és kapcsolattartási célokra használja és azokat az érintett hozzájárulása nélkül nem teszi hozzáférhetővé a szervezeten kívüli személyek számára. Az adatkezelés jogalapja: hozzájárulás.

Az adatokat az Egyházközség írásban fogadja be, azt követően pedig elektronikus és papírformában kezeli. A papíralapú adatkezelés helye az Egyházközség lelkészi hivatala. Az elektronikus adatkezelés pedig elektronikus eszközön ill. online történik.

Az adatkezelést egyrészt szervezeten belüli, belső adatfeldolgozók végzik (pl. lelkipásztor, pénztáros, könyvelő, számvizsgáló stb.), másrészt külső adatfeldolgozók: tárhely és adatbázis szolgáltató, e-mail szolgáltató, egyetemes postai szolgáltató, ARIADNE – egyházmegyei nyilvántartás, Budapest-Északi Református Egyházmegye, mint felügyeleti szerv. Emellett adatkezelést folytat még minden az Adatkezelési Szabályrendeletben feltüntetett szolgáltató vagy partner. Az Egyházközség törekszik arra, hogy az általa szerződtetett külső adatfeldolgozók alkalmazzák az elvárható titkosítási és titoktartási rendet, az egyházközség ennek érdekében adatkezelési megállapodásokat is köt.

Az adatfeldolgozók aktuális adatait az egyházközség Adatvédelmi Szabályzatának Adatvédelmi Nyilvántartásában, az adatfeldolgozók felsorolásában lehet megtalálni. Az egyházközség a fenti adatfeldolgozókon kívül az adatkezelésbe más adatkezelőt, harmadik felet nem von be. A fenti adatokat egyéb célokra csak törvényes kötelezettség vagy az adat tulajdonosának kifejezett kérésére ad ki.

Az Egyházközség a kezelt adatok körét az Adatvédelmi Szabályzatban rögzíti, ez magába foglalja azt is, hogy az Egyházközség az adatbázisaiban rögzíti az érintett személy kiskorú gyermekeinek személyes adatait is, amennyiben azt az érintett személy megadta, ill. az Egyházközség az adatbázisaiban felhasználja az érintett személy (és kiskorú gyermekei) fényképét is. Fényképek és videofelvételek egyéb felhasználásáról az érintett személy a nyilvántartási adatlapon külön rendelkezhet.

Az érintett személy kérheti az adataihoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését. Élhet az adattovábbítás, az adathordozhatóság, valamint a panasz benyújtásának jogával. Jelen hozzájárulását bármikor visszavonhatja az Egyházközséghez benyújtott írásos nyilatkozatban.

Ha az érintett személy a korábban megadott adatkezelési hozzájárulását visszavonja, az Egyházközség az adatkezelést megszünteti, ill. érvényesíti a felejtés jogát, ettől azonban a megelőző adatkezelés még jogszerű volt.

 

Adatkezelési NYILATKOZAT

Hozzájárulok ahhoz, hogy a személyes adataimat az Egyházközség az Adatvédelmi Szabályrendeletének megfelelően kezelje, a Magyarországi Református Egyház belső rendjének megfelelően nyilvántartsa és a megadott adatok alapján kapcsolatot tartson velem.

 

az érintett személy aláírása

 

Budapest, dátum.