A gyülekezet közvetlen informálását elősegítő bejegyzések.

Kolumbárium nyitvatartása

Arany János utcai templomunk kolumbáriuma november 3-ig minden nap nyitva tart de. 9 órától este 7 óráig. A kolumbárium a Rákos út felőli főbejáraton keresztül közelíthető meg. Kérjük, hogy gyertyát vagy mécsest csak a kolumbárium bejáratánál található rácsos asztalkán gyújtsanak meg és égessenek, ne lent, a kolumbárium terében.

Reformáció hete

REFORMÁCIÓI SOROZAT
2021. október 28-31. 18.00 óra
Rákospalota-Óvárosi Református Egyházközség
(1151 Budapest, Kossuth u. 1.)

Október 28. (csütörtök) „Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Istent szeretik, minden
javokra van, mint akik az ő végzése szerint hivatalosak.”
(Róma 8,29)
Igehirdető: Hekli Katalin – Rákospalota-Óvárosi Református Egyházközség
Énekkar: Evangélikus gyülekezet

Október 29. (péntek) „Mert akiket eleve ismert, eleve el is rendelte, hogy azok az ő
Fia ábrázatához hasonlatosak legyenek, hogy ő legyen
elsőszülött sok atyafi között. Akiket pedig eleve elrendelt,
azokat el is hívta, és akiket elhívott, azokat meg is igazította,
akiket pedig megigazított, azokat meg is dicsőítette.”
(Róma 8,30)
Igehirdető: Szabó Sándor Péter – Rákospalota-Újvárosi Református Egyházközség
Énekkar: Baptista gyülekezet

Október 30. (szombat) „Mit mondunk azért ezekre? Ha az Isten velünk, kicsoda
ellenünk? Aki az ő tulajdon Fiának nem kedvezett, hanem őt
mindnyájunkért odaadta, mimódon ne ajándékozna vele
együtt mindent minékünk?” (Róma 8,31-32)
Igehirdető: Erdélyi Csaba – Rákospalotai Evangélikus Gyülekezet
Énekkar: Újvárosi Református gyülekezet

Október 31. (vasárnap) „Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem
angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem
jelenvalók, sem következendők, Sem magasság, sem mélység,
sem semmi más teremtmény nem szakaszthat el minket az
Istennek szerelmétől, mely vagyon a mi Urunk Jézus
Krisztusban.” (Róma 8, 38-39)
Igehirdető: Nagy Sándor – Rákospalotai Baptista Gyülekezet
Énekkar: Óvárosi Református gyülekezet

 

Hálát adunk azért, hogy újra együtt magasztalhatjuk Urunkat!
Az Egyházközségek lelkipásztorai együttesen döntöttek arról, hogy a sorozaton
résztvevőknek kötelező a maszkviselés, s ügyelni kell a távolságtartásra.
Nagy-nagy szeretettel várunk Mindenkit

 

2021. Reformációi sorozat

Igehirdetések hanganyaga

Július 25-től az igehirdetésekről nem készül videofelvétel, viszont az istentiszteletek hanganyaga teljes egészében meghallgatható az – IGEHIRDETÉSEK HÁTRAMENETBEN – oldalfülön.

Pünkösdi istentiszteletek rendje

A pünkösdi istentiszteleti rend a következő:

 

pünkösdvasárnap 9.00 MÁV-telepi istentisztelet

pünkösdvasárnap 10.00 Arany János utcai istentisztelet + gyermekistentisztelet

pünkösdvasárnap 11.00 Arany János utcai istentisztelet + úrvacsoraosztás

 

pünkösdhétfő 9.00 MÁV-telepi istentisztelet + úrvacsoraosztás

pünkösdhétfő 10.00 Arany János utcai istentisztelet

 

Szeretettel várjuk a Testvéreket az istentiszteletekre!

 

Mennybemenetel ünnepe – csütörtök este 6 óra

Jézus Krisztus mennybemenetelének az ünnepe május 13-án, csütörtökön este 6 órakor lesz az Arany János utcai templomunkban. Szeretettel várunk mindenkit!