Szeretettel hívjuk gyülekezetünk közösségébe mindazokat, akik érdeklődnek Isten dolgai iránt, akiknek kérdései vannak, akiknek rendezetlen ügyei vannak Istennel, akik békességre vágynak vagy akiket egyszerűen megragadott Jézus tanítása, szeretete, bűnbocsánata.

A gyülekezet istentiszteletein, igehirdetési vagy egyéb alkalmain mindenki szabadon részt vehet.

Az úrvacsorai istentiszteletekre is várunk mindenkit, de az úrasztalához csak a konfirmált testvéreket hívjuk ki, a többiek a padokban helyükön maradva kísérhetik az úrvacsora eseményeit, ill. énekelhetnek, imádkozhatnak a gyülekezettel közösen.

Évente összeállítjuk a gyülekezet választói névjegyzékét. Akik a névjegyzékben szerepelnek, azok a gyülekezet szűkebb értelemben vett tagjai, akik részt vehetnek a presbitérium ill. szükség szerint a lelkész megválasztásában. Ők alkotják az egyházközség közgyűlését. Jelenleg a névjegyzékben 325 főt tartunk nyilván.

A választói névjegyzékbe csak azokat vehetjük fel, akik az alábbi törvényben lefektetett követelményeknek megfelelnek:

  • meg vannak keresztelve
  • konfirmáltak
  • elmúltak 18 évesek
  • rendszeresen részt vesznek az istentiszteleteken
  • úrvacsorával rendszeresen élnek
  • részt vesznek a gyülekezet anyagi terheinek hordozásában

A névjegyzéket minden év január 15-30 között közszemlére tesszük, azaz ebben az időszakban megtekinthető az istentiszteleteken és a lelkészi hivatalban. Ekkor érdemes ellenőrizni azt, hogy mindazok, akik a fenti követelményeket teljesítették, valóban szerepelnek-e a jegyzékben.

A választó névjegyzék összeállításánál a gyülekezet anyagi terheinek a hordozását csak azok esetében tudjuk figyelembe venni, akik név szerint is adtak szabad felhasználású adományt a gyülekezetnek. Az adakozásnak, egyházfenntartásnak azonban nincs minimális összege. Minden testvérünk jószívű adományát szívesen fogadjuk.