Presbitérium

Elnökség:

Szabó S. Péter, lelkipásztor
Fónyad Károly, gondnok

Presbiterek:

Adorján György
Benedek Mihály
Fónyad Károly
Háda Béla
dr. Kardon Ferenc
Kerekes Attila
Kerekes Csaba József
Kerekes Zoltán
dr. Kerner Zsolt
Kovács Keve
Kozma János
Nagy Árpád
Nagy Benő
Nemes György
Szigethi Ferenc

Pótpresbiterek:

Csonka László
Fónyad Ferenc
Pál Tibor
Polgár Attila
Veres Károly

Beosztott lelkipásztor:

Lénárd Zsuzsanna

Tisztségviselők:

Presbiteri jegyző: Kovács Keve
Jegyző-helyettes: dr. Kerner Zsolt
Arany János utcai kántor: Illyés Zsuzsa, Kovács Mihály, Szabó Tódor és Szabó Benedek
MÁV-telepi kántor: Kovács Keve
MÁV-telepi megbízott: Szigeti Ferenc
Pénztáros: Németh Klára
Hitoktató: Lénárd Zsuzsanna, Szabó S. Péter
könyveló: Kerekes Attiláné

Bizottságok

Missziói Bizottság:

Fónyad Eszter
Kerekes Csaba József
dr. Németh Dávid
Suka József

Számvizsgáló Bizottság:

Révész Pálné elnök
Klesitz Istvánné

Műszaki Bizottság:

Kovács Keve
Nagy Benő
Nemes György
Szigethi Ferenc

Leltározó Bizottság:

Németh Klára, elnök
Kozma János
Révész Pálné
Veres Károly

Kulturális és Média Bizottság:

Nagy Árpád, elnök
dr. Kerner Zsolt

Gyermekmunkások:

Fónyad Eszter – hitoktató (helyettesítő)
Gál Anna Krisztina – gyülekezeti munkás
Kovács Réka – gyülekezeti munkás
Lénárd Zsuzsanna – lelkipásztor (vezető)
Molnár Aranka – hitoktató