Ponkházi János presbiter testvérünk földi életének 85. esztendejében – miután súlyos betegségét hittel hordozta – március 24-én délelőtt hazatért mennyei Atyánkhoz.

János évtizedeken keresztül végezte hűségesen presbiteri szolgálatát. Az utóbbi években mint Arany János utcai megbízott presbiter szolgált és a feladata a templomba betérők fogadása és az adományok felvétele volt. A templom bejáratánál láthattuk őt, amint nyújtotta felénk a perselyt és fogadta adományainkat, ill. részt vett a presbitérium leltározási munkáiban is.

Isten iránti hálával emlékezünk rá és közöttünk végzett szolgálatára. Temetéséről családja később gondoskodik.

Nekünk pedig a mennyben van polgárjogunk, ahonnan az Úr Jézus Krisztust is várjuk üdvözítőül, aki az ő dicsőséges testéhez hasonlóvá változtatja a mi gyarló testünket, azzal az erővel, amellyel maga alá vethet mindeneket.” (Filippi 3: 20-21)

Az egyházközség elnöksége:
Fónyad Károly gondnok és
Szabó Sándor Péter lelkipásztor